Talkshow

Co jsou Živé ženy

Živé ženy je název talkshow moderátorky Petry Peterkové. Hosté této talkshow jsou především ženy se silným a inspirativním životním příběhem, které mají ostatním co říci. Jsou to nejenom známé osobnosti, ale také ženy úspěšné ve své profesi nebo ženy, které zdolaly velké životní překážky a výzvy. Petra zhmotnila svůj sen uvádět tyto „příběhy neobyčejně živých žen“ živě. Pojďte společně s Petrou nahlédnout do zákoutí ženské duše, objevit hodnoty a nečekanou sílu, která se v ní skrývá a nechat se strhnout zajímavými příběhy.

Kdo již v talkshow vystupoval a na koho se můžeme těšit

V Živých ženách již například vystoupily cvičitelka a mistryně světa Olga Šípková, zpěvačka Marta Jandová, doktorka Kateřina Cajthamlová, moderátorka Marcela Augustová, zpěvačka a automobilová závodnice Olga Lounová, herečka Denisa Nesvačilová, tanečnice a choreografka Doris Martinéz, kameramanka Tereza Španihelová, zpěvačka a herečka Petra Černocká a mnoho dalších méně známých žen, avšak s neméně silnými a zajímavými příběhy.

Struktura a popis pořadu

Živé ženy je talkshow, která má tři hosty a to zpravidla ženy. Moderátorka nevytrhuje jednotlivosti, ale snaží se představit každého hosta komplexně a v souvislostech a snaží se věnovat tématům, které jsou pro diváka obohacující. Citlivě balancuje mezi tématy jak vážnými, tak i veselými, aby celá talkshow měla potřebnou dynamiku a divák v ní nacházel kromě zábavy také poučení a inspiraci. Mezi hosty z řad známých osobností vystupují i hosté méně známí a hlavně hosté různých profesí, což vytváří zajímavou atmosféru a divák se nenudí. Jednotliví hosté po rozhovoru neodchází, ale zůstávají na pódiu, vzájemně se seznámí a aktivně se do rozhovoru zapojují. Každý z hostů dostává také prostor na prezentaci svých dovedností, ať už je to tanec, zpěv, sport či cokoliv jiného. V průběhu show jsou také prezentovány zajímavé foto a video materiály související s daným hostem. Součástí je i jediný muž na pódiu, který pro tuto příležitost dostal jméno Fabián a který reprezentuje „gentlemanský“ prvek v pořadu. Fabián přítomné ženy doprovází na pódium a v průběhu pořadu o ně pečuje a případně pomáhá s jejich vystoupením.

Pro koho je pořad určen

Ačkoliv se zdá, že tento pořad je pouze pro ženy...zdání klame. Tento pořad je i pro muže, kteří se chtějí dozvědět o úspěchu, názorech, zkušenostech, nadhledu, ženskosti a ženské duši a kteří chtějí vidět ženy mimo zavedená klišé. Dívat se a naslouchat ženám je inspirující jak pro muže tak i pro ženy.

Znělka talkshow Živé ženy