Žena, která doprovází ženy v lásce a vděčnosti k otevření svého já.

Můžete se nám představit  a říct, jaká je Vaše profese? 

Jmenuji se Jana Paseková, narodila jsem se v Beskydech a žila jsem s rodiči jako první ze čtyř dětí. V průběhu života jsem žila na několika místech na Moravě i v Čechách. Letos v létě jsem se přestěhovala do Prahy, kde také pracuji a realizuji aktivity, související s mojí profesí masérky. Věnuji se 23 let masážím, 15 let manuálním lymfodrenážím a v posledních pěti letech i arte terapii.

Vedli vás rodiče k tomu, jakým směrem se máte vydat ?  

Přímo ne,  ale svým životem určitě ano. Můj tatínek pracoval mnoho let v dětském domově a já ho vždy, a i dnes, považuji tak trošku za univerzálního tátu. Maminka zase pracovala v obchodě, byla tedy stále s lidmi, doma potom s námi čtyřmi dětmi a často i s dětmi z dětského domova. Myslím, že v tom je v podstatě skryta i představa, že  jsem tady pro všechny potřebné. Konkrétně nám ale nesdělovali, abychom tu byli pro všechny ostatní. Jednoduše to žili. 

Jak probíhá  a jaká pravidelnost lymfodrenáže by měla být?

Samotná terapie manuální lymfodrenáže v mém podání probíhá prakticky v jasně určeném, ve škole převzatém postupu, který respektuji, samozřejmě s přihlédnutím ke stavu konkrétního člověka ve všech oblastech jeho života. Při terapii je stále potřeba si uvědomovat, že se jedná o terapii na fyzické rovině, kde cílem terapie je laicky řečeno vyčistit a tím uvolnit a rozpohybovat lymfatický systém, tedy naši tělní “kanalizaci”. Lymfatický systém je v ideálním stavu schopen tělo čistit sám, nebýt dnešního způsobu života, stravování, myšlení, přístupu k pohybu a především k sobě samým. Rychlost, s jakou jsme schopni dnes získat nadváhu, psychické potíže a neúnosné množství závazků a v neposlední řadě i hmotných statků, je neuvěřitelná. Není ale od věci se podívat také na to, jak nesrovnatelně dlouhá je cesta k odstranění těchto aspektů z našeho života. Schopnost a rychlost podpory v těchto situacích je u manuální lymfodrenáže velkými devízami. 

Vzpomenete si na svou první klientku? 

V roce 2004 ihned po absolvování školy manuální lymfodrenáže začala tuto terapii provozovat a nemohu nevzpomenout moji první klientku, v mých očích velmi váženou ženu, která si prošla roky profesní praxe ve zdravotnictví a spojením se svými všemi dary a přístupem k životu je stále mým velkým vzorem. Po absolvování mojí první terapie, provedené rozhodně více nadšením než profesionalitou, mi poskytla komentář, díky kterému si dnes o této metodě spolu povídáme. To že uvidím lidi měnit se v přímém přenosu, to že devět žen z deseti by nemuselo dojít k rakovině prsu, je mým velkým přáním, a věřím, že i realitou. Ostatně žádná moje klientka, praktikující manuální lymfodrenáž, žádným nádorovým onemocněním neprocházela a ani neprochází.

Jaké fáze lymfodrenáže jsou nejvhodnější? 

Deset hodin, respektive pět denně po sobě jdoucích dvouhodinových terapií zajišťuje vyčištění a uvolnění lymfatického systému na dobu jednoho roku. První terapie je vždy nejnáročnější a také v porovnání s každou další kúrou nejslabší. Je to přirozené, vzhledem ke stavu lymfatického systému při prvním kontaktu s touto metodou. Každá další terapie má vždy silnější a intenzivnější efekt než všechny předchozí. Co se týká toxinů a usazenin, které tělo postupně uvolňuje, jde o logický proces, kdy nejdříve odchází nejnovější a povrchové „tělní odpadky“, dlouhodobé a v hlubinách těla usazené odcházejí postupně a mnohem později. Není prakticky možné odstranit z těla to, co do něj například 40, 50 let ukládáme. Už také proto, že manuální lymfodrenáž prováděnou na fyzickém těle doprovází mnoho emocionálních a mentálních průvodních jevů, a to všechno si žádá svůj čas a prostor. Všeobecně mohu říci, že manuální lymfodrenáž poskytuje doslova okamžitou úlevu, avšak v rovině prevence zdraví, podpory imunitního systému, změny kvality života ve všech oblastech, je terapií dlouhodobou. Většina mých klientů také absolvuje manuální lymfodrenáž systematicky, více méně pravidelně a jako součást  života, stejně jako například návštěvu svého dentisty. A často i samotná terapie se k prevenci zdravého chrupu dá přirovnávat. I manuální lymfodrenáž odhalí v rovině prevence zdraví mnohá tajemství a skryté potíže a zabrání případným následným, často fatálním následkům. To, že zcela jemnou, neinvazivní a bezbolestnou kůru manuální lymfodrenáže provozuji 15 let, stavím na ní také můj další devítiletý projekt, a že se klienti vrací a přichází noví, je samo o sobě dostatečným důkazem o její účinnosti. A ve chvíli, kdy se klient spolupodílí na této unikátní, původem švýcarské metodě, také sám zvýšeným pitným režimem, odlehčenou stravou, vyjitím z běžně náročného programu v rámci svých možností, soustředěním se na sebe sama, otevřeností a aktivním zájmem v průběhu celé terapie, je zcela jisté, že výsledky se dostaví. Největšího efektu se na fyzické rovině dosahuje prakticky okamžitě, a tak části těla, které postupně den po dni „čistíme“, se zbavují škodlivin a některých bolestí, nadbytečných tekutin a tedy otoků a v neposlední řadě negativních myšlenek a emocí. Kromě jednotlivých orgánů a orgánových systémů se také aktivně celého procesu zúčastňují rozum a cit, a tím je také i dosaženo komplexnosti celé terapie. Je přitom zbytečné bránit se propojenosti našeho myšlení, emocí a těla, o kterých dnes polovina lidstva píše, druhá čte a jen málokdo je přirozeně připouští. Průběh manuální lymfodrenáže po jejím praktickém ukončení pokračuje ještě asi měsíc, a je dobré všímat si této skutečnosti a pokračovat v její podpoře aktivně a cíleně. V době mezi absolvovanou celkovou manuální lymfodrenáží a případnou další kúrou je možné absolvovat i terapie částečné, protože už i po jedné celkové terapii je zajištěn odvod toxických látek lymfatickým systémem z těla ven. Není možné absolvovat částečnou manuální lymfodrenáž, například u dolních končetin, aniž by pracoval lymfatický systém ve zbytku těla, tedy v oblasti mezi krkem a dolními končetinami. Oblast krku a oblast pažních jamek hrají totiž v této terapii hlavní a zásadní roli. Říkám klientům, aby se tak orientovali v kvalitě a úrovni profesionality u jiných kolegů, protože ten, jehož terapie nezačne v oblasti hrdla, danou terapii řekněme neovládá. Provedení manuální lymfodrenáže v cyklu, jaký jsem si zvolila, vychází ze skutečnosti, že manuální lymfodrenáž provádím plošně, nikoliv orientací pouze na lymfatické uzliny, a v tomto okamžiku je dobré tuto skutečnost vysvětlit. Způsoby, jakým se manuální lymfodrenáž provádí, bývají rozdílné, a samozřejmě i přístup k terapii ze strany terapeuta. To je v naprostém pořádku. Je velkou odpovědností tuto terapii podstoupit jako klient a možná větší odpovědností ji provádět v rámci terapeutické praxe.

Jak provádíte duševní hygienu? 

Mám za to, že očista není nezbytně nutná ve chvíli, kdy mám jasno, co, proč a jak v životě dělám. Nemám obavu z toho, že pracuji s fyzickým tělem, energiemi, myšlenkami a emocemi ostatních lidí, protože to všechno je “jejich majetek”. Respektováním těchto daností se chráním. Při terapii manuální lymfodrenáže klienta samozřejmě také vyslechnu, přičemž si neberu jeho informace osobně, a samotný odstup, v profesním i soukromém životě, je duševní hygienou jako takovou. Tím, že žiji v přítomnosti, a nechci tu mluvit o něčem, co se dnes skloňuje ve všech pádech, projevuji své emoce, myšlenky a názory ihned. Tím se ve mě také příliš nehromadí. Nezahlcuji-li své tělo, srdce a hlavu zbytečnostmi, nemusím následně duševní hygieně věnovat ani tolik času. Přístup k životu je především tématem sebeúcty. Na konci každého dne bilancuji, zda je mojí součástí jen to, co mi náleží. Jestli se příliš zaobírám někým, a nebo něčím v soukromí či terapiích, pokud mám plnou hlavu myšlenek, a nebo plné srdce emocí, budu mít časem fyzické či psychické potíže a nadváhu. V takovém případě ale budu moci podpořit klienta na jeho cestě ku zdraví jen velmi obtížně. I ve věci duševní hygieny ctím především prevenci.

Jaké aktivity mimo lymfodrenáže  a masáže máte? 

Kromě masáží a manuálních lymfodrenáží se několik let věnuji také společnému setkávání, především se ženami při skupinovém malování mandal na zadané téma, spojeném s jejich diagnostikou. Dále tvoření velkých tématických mandal, které prozatím vznikaly pouze na ozdravných a relaxačních pobytech pro ženy, a které v nejbližší době také poprvé spatří světlo světa v Praze, kde provozuji svoji masérskou praxi. Relaxační pobyty pořádám pro menší skupinky žen již osm let na venkově v Itálii. Základem prožitkových pobytů ve Střední Itálii byly původně především manuální lymfodrenáže a moje přání komplexně ošetřit klientky, absolvující tuto terapii. Tu jsem postupně doplňovala a neustále doplňuji masážemi, odlehčenou stravou, společným i individuálním tvořením mandal, výlety, koupáním v moři i v bazénu, předčítáním knih, nekonečnými diskusemi na jakákoliv zajímavá témata, terapiemi s polodrahokamy, a samozřejmě v neposlední řadě možností individuálního programu a času sama pro sebe. Přitom paradoxně manuální lymfodrenáž samotná na pobytech v zemi pohody, emocí, silné víry, skvělé kuchyně a přátelských Italů pomalu, ale jistě ustupuje. Tato terapie, založená především na mém pozorování a vzájemném působení zúčastněných žen, je mým původním, nejintenzivnějším a nejmilovanějším projektem.

Píši také deset let příspěvky, bezprostředně související s mými prožitky, terapiemi a osobním životem do svého blogu, který v letošním roce s mým příchodem do Prahy poprvé změnil svoji podobu a oddělil se od mých webových stránek.

Co je pro Vás profesionalita ? 

Profesionalitou v mém povolání vidím přístup ke každému klientovi především jako ke člověku, který hledá oporu a řešení toho, na co sám nestačí. Naučit se můžeme všechno,  ale být dobrým terapeutem a člověkem s komplexním a upřímným zájmem o zdraví a osudy klientů, to se naučit nedá. Buď to máte, nebo nemáte. V každé profesi je spousta profesionálů, ale když hledáte toho ideálního, je velmi zajímavé, že to není tak snadné. Jenom profesionalita totiž nestačí. A samozřejmě, že nestačí být dobrým člověkem, když operujete mozek. Když se ale například při terapiích lidé svléknou, když si lehnou pod vaše ruce téměř nazí, když jsou fakticky pod vámi a vy jste nad nimi, máte spoustu vyhod, a ve chvíli, kdy to všechno nebudete vnímat, když si nebudete vážit klienta jako člověka, který vám dává veškerou důvěru, nejste profesionál ani se spoustou škol, seminářů a kurzů. Profesionalita je pro mě lidský přístup.

Co byste vzkázala čtenářkám, které čtou magazín? 

Přeji všem čtenářkám a všem ženám, aby četly o ženách, aby se o ženy zajímaly a aby při sobě stály. Podporu a pochopení mezi ženami navzájem nevídám totiž příliš často. A také ženám doporučuji, aby se bez obav pustily do práce na sobě, protože je to opravdu velké dobrodružství. Jen ten, kdo se nebojí zkoumat sám sebe, zažívá největší zábavu v životě a jeho samotné naplnění, protože i když jsou to někdy těžké chvilky, pomalu, ale jistě tak přicházíme na to, kdo vlastně jsme. 

Nic v životě se neopakuje.

 

Sdílení: